Kwaliteit

Hoe wordt jouw behandeling gewaarborgd?

Kwaliteit


Binnen Tara. Praktijk voor psychotherapie en coaching probeer ik zo goed mogelijke kwaliteit te bieden. Onder kwaliteit wordt verstaan:


1. Dat ik je zo probeer te benaderen dat je je gehoord en gerespecteerd voelt.


2. Dat ik zorgvuldig ben en denk aan jouw privacy. Mijn privacy beleid vind je hier.


3. Dat ik transparant ben en me aan afspraken hou: Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg.


4. Dat ik aanspreekbaar ben op de gemaakte afspraken.


5. Dat ik je regelmatig zal vragen om (samen) de voortgang en resultaten van de behandeling te evalueren.


6. Dat ik probeer mijn kennis up to date probeer te houden dmv lezen van vakliteratuur, opleiding en congressen/ workshops.


7. Dat ik, wanneer je een psychiatrische diagnose hebt, probeer volgens de verschillende zorgstandaarden te werken.


8. Dat ik bij twijfels over de juiste behandeling met collega’s overleg in intercollegiaal overleg, intervisie of supervisie om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.


9. Dat ik me geroepen voel me te houden aan de beroepscode van psychologen zoals beschreven bij het NIP. Klik hier voor meer informatie over de beroepscode.


10. Dat ik lid ben van de volgende vak/beroepsorganisaties:

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten LVVP

Nederlandse Vereniging voor psychotherapie NVP

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Gz-psychologen, NIP

Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapeuten, VGCt

Vereniging EMDR Nederland, VEN


11. Dat ik deze kwaliteitseisen ook omschreven heb in een kwaliteitsstatuut. Klik hier voor mijn kwaliteitsstatuut


Mocht je om één of andere reden, ondanks al mijn pogingen en goede intenties, niet tevreden zijn over mijn prestaties. Bespreek dit met me. Dan kunnen we kijken of we er samen uitkomen. Mocht je toch niet tevreden zijn dan ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van de LVVP

 

 

Contact
 • Psychotherapie

  Psychotherapie

  Wanneer je lijdt onder je (psychische) klachten en hierdoor minder goed functioneert wil je hier natuurlijk iets aan doen, zodat je minder last hebt. Dan kunnen we een psychotherapeutische behandeling starten.

  Lees meer over psychotherapie
 • Coaching

  Coaching

  Soms heb je het wat minder overzichtelijk in je leven dan je zou willen óf gebruik je je talenten minder dan je zou willen.

  Lees meer over coaching
 • Supervisie

  Supervisie

  Ben je in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog? Wil je je registratie tot cognitief gedragstherapeut behalen, evt je N=1 schrijven? Dan kan ik met je mee kijken.

  Lees meer over supervisie